Hovedside1

IMG 0485 002


Sprinter e267

Gausdal Drosjesentral er en sammenslutning av 9 løyvehavere i Gausdal Kommune og 21 personer er tilknyttet sentralen på full eller deltid . Gausdal Drosjesentral utfører alle typer persontransport som skole, TT, handicap, syke og privattransport. Gausdal Drosjesentral er tilsluttet Norges Taxiforbund.